Dönüşüm Optimizasyonu Nedir ?

Dönüşüm optimizasyonu nedir? Bu makale sayesinde sorularınıza detaylı cevaplar bulabilir, örneğin dönüşüm optimizasyonu hakkında kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz. Bu kavramı tam olarak açıklayabilmek için önce dönüştürme ve optimizasyon terimi farklı bir şekilde ele alınmalı ve açıklanmalıdır. Bu şekilde, dönüşüm optimizasyonu kavramı daha net anlaşılabilir.

Dönüşüm nedir?

Bu, web sitenize giren müşterilerin veya ziyaretçilerin istediğiniz eylemi gerçekleştirmesini sağlamak içindir. Başka bir deyişle, ziyaretçinin pazarlama mesajınıza verdiği yanıt olarak tanımlanır.

Optimizasyon nedir?

“Optimizasyon” terimi, en düşük maliyetle en yüksek performansı elde etmek için alternatif bir çözüm bulmak olarak tanımlanır, böylece çeşitli kısıtlamalara rağmen, yine de istenen sonuçları maksimize edebilir ve tersine istenmeyen sonuçları en aza indirebilir.

Dönüşüm optimizasyonu nedir?

Dönüşüm optimizasyonu, istenen bir eylemi veya etkileşimi gerçekleştirmek için bir web sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların oranını artırmaktır. Diğer bir deyişle, bu, ziyaretçileri üyelere, kullanıcılara veya müşterilere dönüştürebilen sistematik bir çalışmadır. Ziyaretçilerin sayısı aynı kalır veya dönüşüm oranını artırmak için azalır. Aynı zamanda web sitesinde veya uygulamada çeşitli iyileştirmeler yaparak dönüşüm sayısını artırmaya çalışın.

Dönüşüm oranı nedir?

Dönüşüm oranı hesaplamasında, toplam dönüşüm sayısı toplam ziyaretçi sayısına bölünür ve ardından dönüşüm oranı dönüşüm oranıdır.

Dönüşüm oranı nasıl artırılır?

Araştırma kapsamında dönüşüm oranını artırmak için web sitesi veya mobil uygulamadaki toplam ziyaretçi sayısının değişmeden kalması veya azalması gerekmektedir. O zamandan beri amaç, web sitesinde bazı iyileştirmeler yaparak dönüşüm sayısını artırmaktır. Ziyaretçi sayısı artmadığı için reklam bütçesi de artmadı. Çünkü dönüşüm optimizasyonunun temel amacı, maliyetleri düşürerek dönüşüm oranını artırmaktır.

Dönüşüm optimizasyon süreci nedir?

Dönüşüm optimizasyon süreci farklı başlıklar altında kontrol edilir. Çalışmayı bitirdikten sonra, web sitesi ziyaretçilerinin kullanıcı, üye veya müşteri haline gelmesi için bazı iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Elbette bu iyileştirmelerin belli bir süreç içinde yapılması ve yapılan işin başarılı sonuçlara ulaşması için planlı bir operasyon yapılması gerekiyor. Peki dönüşüm optimizasyon süreci nedir? Bunlara bir göz atalım.

 • İzlemek
 • Analiz Etmek
 • Hipotez Oluşturmak
 • Planlamak
 • Test Etmek
 • Hedeflemek

İzleme Dönüşüm optimizasyonunun başlangıcında bu, bir web sitesinde veya bir mobil uygulamada belirli hedefler belirleyerek izlemedir. İzleme aşamasında hedefler, yollar ve bölümleme takip edilmelidir.

Analiz süreci, ziyaretçinin belirlenen hedefe göre hangi aşamaya girdiğini ortaya çıkarır. Bu nedenle, ziyaretçiler siteden ayrıldığında veya nasıl etkileşime girdiklerinde, bu aşamada doğru bir şekilde gösterilecektir. Analiz süreci, sonraki bazı verileri anlamaya yardımcı olan bazı aşamaları içerir. Bunlar aşağıda gösterilmiştir;

 • Isı Haritaları (Heatmaps)
 • Ziyaretçi Kaydı (Visitor Recordings)
 • Formlar
 • Anketler
Planlamak

Planlama süreci, hipotezlerin uygulanması adına göz ardı edilmemesi gereken bir aşamadır. Planlama aşamasında ise en önemli 3 parametre yer alır. Bunlar;

 • Kazanma konusunda güven oluşturma
 • Makro hedefler üzerinde etkiler
 • Uygulanabilirlik derecesi

olarak karşımıza çıkar. Yukarıda yer alan 3 parametre arasında bir puanlama yapılarak öncelikle hangisinin uygulanmasına karar vermek mümkündür. Gerçekleştirilen sıralama ile test edilmesi düşünülen fikrin planlaması daha kolay olur.

Test Etmek

Dönüşüm optimizasyonu içerisinde son aşama test sürecidir. Bu aşamada tahminlerin yerini A/B testleri alır ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilir.

Hedeflemek

Hedefleme süreci ise belirli bir kategorideki ziyaretçilere uygulanan testin sonuçlarının tüm kategorilerde yer alan ziyaretçilere uygulanmasıdır. Yani yapılan test ile bir grup ziyaretçi üzerinde elde edilen başarılı sonuçlar, o testin tüm ziyaretçilere uygulanmasını sağlar.